TOP

5 พฤศจิกายน 2019

ข่าวดี กรุงเทพฯเมือง-สุโขทัยเมืองสร้างสรรค์

?ในช่วงวันหยุดยาวนี้ ‘อ้น’ มีข่าวดีสำหรับประเทศไทยมาเล่าให้ฟังนะคะ ล่าสุดเว็บไซต์องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศ 66 เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์แห่งใหม่ของยูเนสโก (Creative Cities Network) ที่มีความคิดและการสร้างนวัตกรรม นำมาซึ่งการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน

? ในจำนวนนี้เมืองในประเทศไทยได้รับเลือก 2 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ได้รับเลือกเป็นเมืองสร้างสรรค์แห่งใหม่ สาขาออกแบบ (Design) ขณะที่ จ.สุโขทัย ได้รับเลือกเป็นเมืองสร้างสรรค์แห่งใหม่ สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art)???

?นอกจากเราคนไทยจะร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกันแล้วข่าวนี้จะทำให้ทั่วโลกรู้จักกรุงเทพฯ และสุโขทัยในมุมมองที่น่าสนใจ และช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาสัมผัส และเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยในทุกเมืองช่วยกันพัฒนาชุมชนด้วยค่ะ