#ให้อ้นดูแล

11 กุมภาพันธ์ 2020

ประสานตามข้อร้องเรียน ปรับปรุงถนนจอมทองชำรุดทั้งเส้น

ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ ฝาท่อถนนจอมทอง

เพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ผิวถนนจอมทองที่ไม่เสมอกันโดยเฉพาะบริเวณฝาท่อระบายน้ำ ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและเกิดบ่อยครั้ง และอ้นได้รับร้องเรียนเรื่องนี้ผ่านทางเพจและช่องทางอื่นหลายครั้ง

เพื่อความปลอดภัยจึงได้เร่งประสานเพื่อ “บรรเทา” เหตุดังกล่าว ระหว่างดำเนินเรื่องทางสำนักงานเขตจอมทองได้กรุณานำยางมะตอยมาซ่อมแซมเบื้องต้นก่อน และส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะ อ้นจะได้ติดตามเรื่องนี้ต่อไปค่ะ

อ้นขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าฯ นายสกลธี ภัทธิยกุล และ ท่านผู้ช่วยผอ. (รักษาการผอ.) เขตจอมทอง นายดลจิตร์ เสรีรักษ์ ด้วยค่ะ ที่เห็นความสำคัญและบริการประชาชนด้วยดีเสมอมา