#ให้อ้นดูแล

14 มกราคม 2022

ประสานงานซ่อมไฟจราจร #แยกดาวคะนอง

ประสานงานซ่อมไฟจราจร #แยกดาวคะนอง เขียวแดงขึ้นมาซ้อนกัน #งุนงงทั้งถนน แก้ไขให้แล้วค่ะ
 
อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ ภูมิ ศิริชนะ ได้รับแจ้งจากพี่น้องบริเวณ #ซอยตากสิน37 ว่าไฟจราจรที่แยกดาวคะนองเสีย โดยจะปรากฎสัญญาณไฟไม่สอดคล้องกัน จึงห่วงเรื่องความปลอดภัยของผู้สัญจรไปมาบริเวณแยกนี้ ที่มีการจราจรหนาแน่น
 
ทีมงานให้อ้นดูแลจึงรีบประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ค่ะ และเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านค่ะ
 
📍 การดำเนินการ
20ธ.ค64 รับแจ้งจากพี่น้องผู้ใช้ถนน
20ธ.ค64 ทีมงานลงพื้นที่ และประสานงาน
25ธ.ค64 สำรวจอีกครั้ง
27ธ.ค64 ประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
10ม.ค65 สำนักการจราจรและขนส่ง กทม. ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว