#ให้อ้นดูแล

13 มกราคม 2022

ฉีดไล่ยุงให้พี่น้องใน #พุทธบูชา 15

อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ ฉีดไล่ยุงให้พี่น้องใน #พุทธบูชา15
 
ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อน ยุงจึงแพร่พันธุ์ได้ดี ประกอบกับในชุมชนมีแหล่งน้ำขังก็ยิ่งทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่ดีเลยค่ะ การฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงเป็นเพียงวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณยุง แต่วิธีที่ดีที่สุดคือการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และจัดบริเวณรอบบ้านให้ดูโปร่งด้วยนะคะ
 
ขอบคุณที่ไว้ใจ #ให้อ้นดูแล ค่ะ