#ให้อ้นดูแล

1 มกราคม 2022

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุง #ชุมชนกำนันแม้น 24

อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ ฉีดไล่ยุง #ชุมชนกำนันแม้น24
 
เมื่อในชุมชนมียุงชุมจนสร้างปัญหารำคาญใจ อ้นและทีมงานจึงเร่งดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงให้ค่ะ เพื่อปกป้องพี่น้องในชุมชนที่ต้องดำเนินชีวิตประจำวันให้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออกค่ะ
 
ขอบคุณที่ไว้ใจ #ให้อ้นดูแล ค่ะ