#ให้อ้นดูแล

11 กุมภาพันธ์ 2020

ลงพื้นที่ ฟังปัญหาชุมชน

ลงพื้นที่ ฟังปัญหาชุมชน พร้อมขอความร่วมมือหยุดแชร์ข่าวลวง เสี่ยงผิดกฎหมาย

ชุมชนแก้วกลม เขตจอมทอง ประชาชนในชุมชนกว่า 100 หลังคาเรือน อ้นได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ในบ้านเรือนและ พื้นที่สาธารณะในชุมชนเพื่อป้อง กันโรคไข้เลือดออก

ทั้งให้คำแนะนำการป้องกันและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจาก เชื้อไวรัสโคโรนา อยู่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชน โดยชาวชุมชน ได้สอบถาม ถึง ข่าวต่างๆที่ออกมา ซึ่งสร้างความตื่นตระหนก และความวิตกกังวล ซึ่งตนได้ ชี้แจง ข้อเท็จจริง ให้ข้อมูล ช่องทาง การรับข่าวสารที่ถูกต้อง คือสายด่วน 1422 หรือให้รับข่าวสารจากทางรัฐบาลเท่านั้น

ได้ขอความร่วมมือจากชาวชุมชนให้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ก่อนที่จะโพสต์ข้อความ และ ส่งต่อในโลกโซเชียล ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะอาจสร้าง ความตื่นตระหนก ให้กับสังคม และ เกิดปัญหาการทำงาน กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ ถามสร้างความเสียหาย ให้กับผู้อื่น ซึ่งอาจจะถูกดำเนินคดีได้

อ้นยังได้รับเรื่องร้องเรียน ปัญหาต่างๆ ในชุมชน เช่นเรื่องเสาไฟฟ้า ในชุมชน ต้องการให้มีทีมสัตวแพทย์ เข้ามาให้บริการ ฉีดวัคซีน สุนัขและแมว ขอถังดับเพลิงในขุมชนเพื่อป้องกันอัคคีภัย ซึ่งเรื่องร้องเรียนการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ ตนได้เร่งประสานช่วยเหลือทันทีและหลายๆปัญหาจะนำไปเข้าที่ประชุมของพรรคพลังประชารัฐเพื่อหาทางแก้ไขในระยะยาวต่อไป