#ให้อ้นดูแล

30 ธันวาคม 2021

ประสานงานซ่อมท่อประปาแตก @ชุมชนวัดมงคลวราราม

อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ ขอขอบคุณที่พี่น้อง #ชุมชนวัดมงคลวราราม มอบความไว้ใจให้ค่ะ หลังจากได้รับแจ้งเรื่องท่อประปาแตกภายในชุมชนวัดมงคลวรารามแล้ว ทีมงานได้ประสานงานโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการแก้ไขให้แล้วค่ะ
 
📍 การดำเนินการ
20ธค64 รับแจ้ง
20ธค64 ทีมงานลงพื้นที่สำรวจ
20ธค64 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
28ธค64 ประปาตากสินดำเนินการแล้ว