news

4 ธันวาคม 2021

‘ทิพานัน’ปลื้ม!‘นายกฯ’ไม่ได้แจกเงินอย่างเดียว ยกระดับคุณภาพชีวิตครบวงจร

“ทิพานัน”ปลื้มนายกฯเดินหน้าโครงการบ้านเช่าเคหะสุขประชา แก้ปัญหาความยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ “ไม่ได้แจกแต่เงินให้เปล่า”  แต่ยกระดับคุณภาพชีวิตครบวงจร สร้างงาน สร้างอาชีพ เชิญชวนประชาชน4กลุ่มจองสิทธิ

 

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตผู้สมัครส.ส.กทม.เขตจอมทอง-ธนบุรี อดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบสิทธิโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า พร้อมมอบสิทธิบ้านเช่าโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้าให้กับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางจำนวน 270 ครัวเรือน ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดี ในการเดินหน้าช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ให้มีความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัย  ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม บรรเทาภาระของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า สำหรับโครงการบ้านเคหะสุขประชา ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นต้นแบบในการกำหนดทิศทางการดำเนินโครงการ มีการสร้างงาน สร้างอาชีพและเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ผู้อยู่อาศัยมีรายได้สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนตามความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการของแต่ละพื้นที่ โดยมีเป้าหมายอย่างน้อยปีละ 20,000 หลัง ให้ได้ 100,000 หน่วยทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) สอดรับกับแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

 

ทั้งนี้ ที่อยู่อาศัย ครอบคลุม 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ แบบบ้านแฝดชั้นเดียว หรือ 2 ชั้น ที่ดิน 16 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 1,500 บาทต่อเดือน กลุ่มผู้มีสถานะโสด แบบบ้านแฝดชั้นเดียว หรือ 2 ชั้น ที่ดิน 16 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 2,000 บาทต่อเดือน กลุ่มครัวเรือนใหม่ แบบบ้านแฝดชั้นเดียว หรือ 2 ชั้น ที่ดิน 17.5 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 40 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 2,500 บาทต่อ เดือน กลุ่มครอบครัว แบบบ้านแฝดชั้นเดียว หรือ 2 ชั้น ที่ดิน 20 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 50 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 3,500 บาทต่อเดือน

 

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีคุณสมบัติ เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส-19 เช่น ถูกเลิกจ้างงาน เปลี่ยนอาชีพ ย้านถิ่นฐาน รายได้ลดลง ว่างงาน ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ได้รับผลกระทบจากการไล่รื้อเวณคืน ข้าราชการเกษียณ เป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน จองสิทธิโครงการบ้านเช่าเคหะสุขประชา ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nha.co.th/nha-sukpracha

 

“เห็นได้ว่า นายกรัฐมนตรี และรัฐบาลไม่ได้แจกแต่เงินให้เปล่าแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยกระดับคุณภาพชีวิตครบวงจร ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชน มีที่อยู่อาศัย สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้สามารถยืนด้วยลำแข้งของตนเองได้ ไม่ได้ให้แค่ปลา แต่สอนให้จับปลาด้วย เพื่อให้พ้นกับดักความยากจน โดยจะเห็นได้ว่าความช่วยเหลือครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบในวงกว้าง ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนที่มีประสิทธิภาพ”น.ส.ทิพานัน กล่าว

 

ที่มา https://www.naewna.com/politic/620081?fbclid=IwAR2gP5jEmfpDIUy1fX_2GGtCebauuWlIFmyOv7pLEbWapCJQrYbhKUc8-q0