TOP

5 พฤศจิกายน 2019

ทำความสะอาด น้ำมันโซล่าหกเกลื่อนพื้น ถนนจอมทอง

รับแจ้งเหตุ มีน้ำมันโซล่าหกเกลื่อนพื้น รถจักรยานยนต์ลื่นล้มหลายคัน ทีมงาน “ให้อ้นดูแล” ดำเนินการกวาดและปรับสภาพไม่ให้ลื่นเรียบร้อยแล้วนะคะ