#ให้อ้นดูแล

17 ธันวาคม 2021

ประสานงานลอกคลอง #หมู่บ้านภัสสร

อ้นและอาภูมิ ภูมิ ศิริชนะ ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชน ทั้งในตัว #หมู่บ้านภัสสร เอง และชุมชนนอกหมู่บ้านว่า #มีผักตบชวาอยู่เต็มคลองข้างหมู่บ้าน อ้นและทีมงานจึงได้ไปตรวจสอบ พบว่ามีปัญหาดังกล่าวจริง จึงเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาอนุเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน
 
ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่คอยดูแลชุมชนค่ะ
 
#คลองใสน้ำสะอาดได้ เพียงเราช่วยกันค่ะ
#ให้อ้นดูแล #ให้เราดูแล จอมทอง-ธนบุรี ค่ะ