TOP

5 พฤศจิกายน 2019

ช่วยผู้ป่วยส่ง ร.พ.ศิริราช ชุมชนมะเกลือ เขตจอมทอง

รับแจ้งเหตุด่วน มีผู้ป่วยต้องการนำส่งโรงพยาบาล ในชุมชนมะเกลือ เขตจอมทองดำเนินการจัดส่งโรงพยาบาลเรียบร้อย

?สิทธิขั้นพื้นฐานด้านการพยาบาล “UCEP ป่วยฉุกเฉินวิกฤต

?ใช้สิทธิรักษาฟรี 72 ชั่วโมงแรก” สามารถใช้ได้ทุกที่ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน
?ลักษณะใดที่เรียกว่าป่วยฉุกเฉินวิกฤต
1. หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
2. หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง
3. ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีการชักร่วม
4. เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง
5. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกพูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วน
6. ชักต่อนื่องไม่หยุด มีอาการอื่นร่วมที่มีผลต่อการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต และระบบสมอง ที่อาจเป้นอันตรายต่อชีวิต

?หากเกิดอาการที่ว่ามาดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่ง แบบนี้ รีบไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการรักษาทันทีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในช่วง 72 ชั่วโมงแรก

?แล้วหลังจาก 72 ชั่วโมง แต่ยังรักษาไม่หาย ใครต้องจ่ายค่ารักษา?

หลังจากทำการรักษาครบ 72 ชั่วโมงแต่พบว่าผู้ป่วยยังต้องทำการรักษาต่อ จากนี้ก็จะเป็นกระบวนการขั้นตอนส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อในโรงพยาบาลคู่สัญญากับกองทุนที่ผู้ป่วยคนนั้นมีสิทธ์ในการรักษา โดยเริ่มจากสามกองทุนก่อน นั่นก็คือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, สำนักงานประกันสังคม, กรมบัญชีกลาง หรือพูดง่าย ๆ ก็คือจะมีการเช็คสิทธิ์ว่าผู้ป่วยมีสิทธิ์รักษาพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลอะไร ก็จะถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนั้น ๆ

?แล้วถ้าป่วยฉุกเฉิน แต่พอไปถึงโรงพยาบาล โรงพยาบาลกลับบอกว่าไม่เข้าข่ายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตจะทำอย่างไร?

ในกรณีการตัดสินการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต แพทย์ประจำศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จะร่วมกับวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยจะประเมินภาวะฉุกเฉินของผู้ป่วยภายใน 15 นาที ซึ่งคำวินิจฉัยของศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตของสพฉ. ให้ถือเป็นที่สุด ฉะนั้นโรงพยาบาลจะอ้างไม่ได้ ว่าผู้ป่วยไม่เข้าข่ายผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะคะ หรือหากเกิดปัญหา เราสามารถติดต่อศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเชินวิกฤตของ สพฉ.ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่หมายเลข 028721669

ขอบคุณที่มา http://bit.ly/2WocTa5