#ให้อ้นดูแล

13 ธันวาคม 2021

มอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจ #วุฒากาศ 46

มอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจ #วุฒากาศ46
 
เมื่อพี่น้องต้องกักตัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค อ้นและทีมงานได้นำสิ่งของอุปโภคที่จำเป็นบางส่วนมามอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้ค่ะ
 
ขอบคุณที่ #ให้อ้นดูแล และไว้ใจอ้นค่ะ