#ให้อ้นดูแล

12 ธันวาคม 2021

ประสานงานซ่อมบรรเทาถนนเป็นหลุม #พระราม 2 ซอย 28 แยก 11

ถนนเป็นหลุม ซ่อมบรรเทาถนนเรียบร้อย
 
มีประชาชนที่สัญจรไปมา แจ้งมายังอ้นค่ะ ทางทีม #ให้อ้นดูแล จึงดำเนินการตรวจสอบ และประสานงานช่วยบรรเทาทุกข์ เพื่อลดอันตราย ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
 
9ธค64 รับแจ้งจากพี่น้องประชาชน
9ธค64 ประสานผู้เกี่ยวข้อง
11ธค64 ฝ่ายโยธา สนงข.จอมทองดำเนินการเรียบร้อย