#ให้อ้นดูแล

11 ธันวาคม 2021

ซ่อมแซมท่อประปาแตก วุฒากาศ 42 #ชุมชนสวนหลวง

ขอบคุณการประปาตากสินค่ะ
 
มีประชาชนในชุมชนสวนหลวงได้ร้องทุกข์ว่ามีท่อประปาแตก จึงประสานงานตามระบบไปยังการประปาทันที ทางการประปาก็อนุเคราะห์ดำเนินการให้เพราะตรงจุดนี้เป็นหัวโค้งที่รถอาจลื่นไถลเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายค่ะ
 
 
9ธค64 ประชาชนแจ้งร้องทุกข์
9ธค64 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10ธค64 การประปาตากสิน มาดำเนินการให้เรียบร้อยแล้ว