#ให้อ้นดูแล

6 ธันวาคม 2021

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุง #วุฒากาศ 47

ฉีดพ่นไล่ยุง #วุฒากาศ47
 
ยุงลายเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ดังนั้นอ้นและทีมงานจึงลงฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุง เพื่อป้องกันยุงจากเด็กๆ และพี่น้องในชุมชนค่ะ