#ให้อ้นดูแล

1 ธันวาคม 2021

ประสานงานซ่อมแซมทางเท้าที่ชำรุด #พระราม 2 ซอย 21-27

กรณีมีประชาชนร้องทุกข์ มาทางไลน์ @tipanan เรื่องพบทางเท้าที่ พระราม2 ซอย21-27 มีการชำรุด และอาจเกิดอุบัติเหตุในกรณีมีประชาชนใช้ทางเท้า #ทีมให้อ้นดูแล จึงเร่งตรวจสอบทันทีค่ะ
 
เมื่อตรวจสอบแล้ว อ้นได้เร่งประสานงานขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขตจอมทอง เพื่อตรวจสอบและทำการปรับปรุง … ซึ่งเมื่อทางสำนักงานเขตจอมทองทราบเรื่อง … ได้ทำการปรีบปรุงอย่างเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะ
 
ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ช่วยกันดูแลสังคมค่ะ
 
ขอบพระคุณสำนักงานเขตจอมทองค่ะ