#ให้อ้นดูแล

26 พฤศจิกายน 2021

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุง #ซอยจอมทอง

ยุงตัวเล็กแต่อาจทำให้เกิดโรคได้นะคะ เพราะยุงสามารถเป็นพาหะนำสู่คนได้ ซึ่งการป้องกันไม่ให้เกิดโรคเป็นวิธีที่ดีกว่าค่ะ