#ให้อ้นดูแล

30 มกราคม 2020

ติดตามเรื่องร้องเรียนและปัญหาต่างๆ ของเขตจอมทอง-ธนบุรี

วันนี้อ้น ได้เข้าประชุมเพื่อติดตามเรื่องร้องเรียนและปัญหาต่างๆ ของเขตจอมทอง-ธนบุรี กับ ท่านรองผู้ว่ากทม. ในฐานะคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เช่น
1. ติดตามปรับปรุงสวนสาธารณะสุวรรณนานนท์
2. การปรับปรุงสะพานข้ามคลองดาวคะนอง
3. แก้ไขปัญหาฝาท่อที่ทรุดตัวบนถนนจอมทองทั้งเส้น
4. เรื่องไฟแสงสว่างทั้งสองเขต

โดยทางสำนักงานเขตจอมทอง แจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตามเรื่องดังกล่าว และเร่งแก้ไขปัญหาทุกมิติที่ประชาชนร้องเรียนมานะคะ

ในเรื่องของปัญหาPM2.5 ขอให้เขตทำความเข้าใจกับมาตรการดูแลฝุ่น PM2.5 แก่ประชาชนให้มากขึ้น และขอให้มีการตรวจสภาพรถยนต์ของส่วนราชการในเรื่องควันดำเป็นพิเศษ และขอให้ทางกทม.ประสานงานไปที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั่วกทม. เพื่อรองรับให้บริการกับประชาชนที่อาจเจ็บป่วยเนื่องจากเหตุดังกล่าวได้

ในเรื่องการระบาดของไวรัสโคโรนา ไวรัสสายพันธุ์ใหม่นั้น อ้นขอให้ทางเขตจอมทอง และ ธนบุรี เร่งให้ความเข้าใจกับชุมชนอย่าตื่นตระหนก แต่ต้องเตรียมป้องกันตนเองจากไวรัสดังกล่าว โดยการหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในที่ชุมนุมชนที่หนาแน่น หรือสถานที่ื้่ผู้คนพลุกพล่านแออัด ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อไวรัส หรือการเดินทางสถานที่เสี่ยงที่มีการระบาด รวมทั้งไม่สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีอาการ เป็นไข้ เจ็บคือ และมีน้ำมูก รวมทั้งรักษาสุขอนามัย และติดตามข่าวสารจากทางการเท่านั้น ไม่ไปหลงเชื่อข่าวลวงทางโซเชียล

เบื้องต้นต้องขอบคุณทางรองผู้ว่าฯ พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ ที่ได้อำนวยการประสานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ และผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจอมทอง ท่านดลจิตร์ เสรีรักษ์ มาโอกาสนี้