troubleshooting

23 พฤศจิกายน 2021

ประสานงานเรื่อง #ท่อประปาแตก #กำนันแม้น 24

ทีมให้อ้นดูแลประสานงานเรื่อง #ท่อประปาแตก กับ #ประปาสาขาตากสิน
 
ไม่ได้เป็นเรื่องลอกท่อที่มีคนเคยติดต่อประสานสำนักงานเขต
 
27 กันยายน – ส่งหนังสือไปยัง การประปานครหลวงสาขาตากสิน
19 ตุลาคม – การประปานครหลวงสาขาตากสินมีหนังสือตอบกลับมาว่าได้ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
 
ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ช่วยกันดูแลสังคมบ้านเราให้น่าอยู่ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ช่วยดูแลทุกข์ร้อนประชาชน ขอบคุณทีมให้อ้นดูแลที่ช่วยประสานงาน