#ให้อ้นดูแล

23 พฤศจิกายน 2021

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุง #กำนันแม้น 18

ยุงเป็นแมลงดูดเลือดชนิดหนึ่ง นอกจากทำให้คันเป็นแผลแล้วยังเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญหลายโรค ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้ซิก้า ไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิกุนคุนยา ไข้เหลือง ไข้มาลาเรีย ฯลฯ
 
ดังนั้นอ้นและทีมงานจึงฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงในชุมชนค่ะ