ข่าวพื้นที่

22 พฤศจิกายน 2021

บอกต่อข่าวสารเพื่อประโยชน์ของพี่น้องทุกกลุ่มในชุมชน

เพื่อประโยชน์ของพี่น้องทุกกลุ่มในชุมชน อ้นและทีมงานรีบนำข้อมูลมาแจ้งโดยไม่ชักช้าค่ะ เพราะอ้นเห็นว่าทุกคนควรเข้าถึงสิทธิประโยชน์เหล่านั้นได้ค่ะ