#ให้อ้นดูแล

22 มกราคม 2020

ชวนน้องๆ ที่ทำเรื่อง Mayday และเครือข่ายกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจ เรื่องเมือง หาทางแก้ไข มาตรการการสื่อสารและลดปัญหาฝุ่น pm2.5

ชวนน้องๆ ที่ทำเรื่อง Mayday และเครือข่ายกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจ เรื่องเมือง หาทางแก้ไข มาตรการการสื่อสารและลดปัญหาฝุ่น pm2.5

ปรึกษาหารือกันและอยากมีแนวทางดังนี้

1. ควรลดค่าใช้จ่ายในการใช้รถสาธารณะ เพราะทุกวันนี้ ค่าขนส่งมวลชนในเมืองส่วนใหญ่ก็จะรถไฟฟ้า ซึ่งกว่าจะมาถึงรถไฟฟ้า ไป-กลับ ใช้เงินเกือบ 250 บาทต่อวัน
– การลดค่าใช้จ่ายจึงเป็นมาตราการหนึ่งที่จะช่วยให้คนอยากใช้รถขนส่งมวลชน

2. มีระบบเชื่อมต่อรถไปยังโดยสารสาธารณะ เช่น มีจุดจอดรถส่วนตัวหรือจุดขึ้นรถไปยังสถานีรถไฟฟ้ามากขึ้น โดยไม่นำรถส่วนตัวเข้าไปยังจุดในเมือง

3. ใช้ Bus Lane ที่มีเป็นเส้นทางเฉพาะของ รถโดยสาร รถเมล์ ควรใช้อย่างจริงจัง โดยบังคับใช้กฎหมาย หากมีรถหรือสิ่งกีดขวางที่รถเมล์วิ่งไม่ได้หรือไม่สะดวกทันเวลาก็ควรเร่งปรับเพื่อให้รถสาธารณะวิ่งได้เร็วกว่ารถส่วนตัว

4. ควรมีรถเมล์ที่มีที่นั่งแน่นอน แบบ ปอพ. เพิ่มขึ้น เพราะประชาชนรู้สึกร้อน และไม่สะดวกสะบาย

5. ควรควบคุมราคาหน้ากาก

6. เสนอให้รัฐแจกหน้ากากอนามัยป้องกัน pm2.5 ฟรีทุกคน

7. เสนอให้รัฐทำคลีนรูมสำหรับโรงเรียน

8. เช่ารถบัสมาใช้แทนรถเมล์เก่าชั่วคราว เพราะรถเมล์เก่ามีฝุ่นควันจำนวนมาก

ข้อเสนอเหล่านี้รัฐบาลทำอยู่บ้างแล้ว แต่หลายข้อเป็นเรื่องที่ควรผลักดันอย่างจริงจัง … ทุกคนมีไอเดียและข้อมูลที่น่าสนใจหลายประการ … น้อง! เราต้องทำงานร่วมกันแล้วล่ะ!!!! สังคมดีได้เริ่มจากเราช่วยกันนะ

ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจรัฐและเข้าใจการแก้ไขปัญหา
อ้นจะนำเรื่องนี้ปรึกษาหารือพรรคพลังประชารัฐในวันนี้นะคะ