#ให้อ้นดูแล

20 พฤศจิกายน 2021

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุง #ชุมชนสุดเขต

ฉีดไล่ยุง #ชุมชนสุดเขต
 
การฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณยุงให้น้อยลงได้ เพราะยุงในประเทศไทยมีอยู่หลายชนิดทีเดียว แถมยังเป็นพาหะนำโรคต่างๆ มาสู่คนด้วยนะคะ