ข่าวพื้นที่

19 พฤศจิกายน 2021

#ให้อ้นดูแล มีข่าวสารมาบอกต่อ

มีข่าวสารมาบอกต่อค่ะ
 
เมื่ออ้นเห็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของพี่น้องในชุมชน อ้นและทีมงานให้อ้นดูแลจึงนำมาบอกต่อค่ะ