troubleshooting

17 พฤศจิกายน 2021

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุง #ซอยล่ำซำ

การกัดของยุงนอกจากจะทำให้เกิดอาการระคายเคือง ผื่นแพ้แล้ว ยุงยังเป็นพาหะที่สำคัญของโรคหลายชนิดค่ะ ดังนั้นการฉีดพ่นไล่ยุง จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยกำจัดยุงได้ค่ะ