#ให้อ้นดูแล

9 พฤศจิกายน 2021

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุง #ชุมชนทองเจือ

ในบางชุมชนมียุงจำนวนมาก ทำให้สร้างความรำคาญใจให้กับพี่น้องในชุมชน ซึ่งบางครั้งมาพร้อมโรคไข้เลือดออก ดังนั้นการฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุง จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณยุงลงได้ค่ะ แต่อย่าลืมกำจัดแหล่งน้ำขังทั่วบริเวณเพื่อลดสถานที่วางไข่ของยุงด้วยนะคะ