ข่าวพื้นที่

6 พฤศจิกายน 2021

เปิดโครงการสร้างวินัยเยาวชนสู่ถนนปลอดภัย

#พร้อมให้ความร่วมมือกับน้องๆ เพื่อการพัฒนาที่สร้างสรรค์
#เยาวชนคิดบวก “สร้างสรรค์พัฒนาได้เสมอ”
 
มาเป็นประธาน (จะดูแก่ๆหน่อยเนอะ) มาร่วมเปิดโครงการสร้างวินัยเยาวชนสู่ถนนปลอดภัย ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาเยาวชนแห่งกรุงเทพมหานคร และสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมดีๆ นี้ เป็นโครงการที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก
 
มีวัตถุประสงค์ ที่จะช่วยลดอุบัติเหตุ และลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิต ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนอันมีสาเหตุหลักมาจาก การขับขี่รถจักรยานยนต์
 
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีน้องๆ ที่เป็นแกนนำเยาวชนร่วมกันจัดขึ้นโดยทุกคนมีความตั้งใจที่จะร่วมมือกันและจะนำไปสื่อสารบอกต่อถึงแนวทางป้องกันต่อไป
 
โครงการดีๆ คิดดี ทำดี แบบนี้ อ้นต้องขอขอบคุณน้องๆ ผู้นำเยาวชนทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำให้เกิดขึ้น ที่สำคัญคือ เราทุกคนจับมือกันอยากเห็นสังคมที่ดี และนึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งค่ะ #ให้พี่อ้นดูแล