#ให้อ้นดูแล

28 ตุลาคม 2021

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุง #ชุมชนแก้วกลม

ฉีดพ่นไล่ยุง #ชุมชนแก้วกลม
 
เนื่องจากภายในชุมชนจะมีซอกซอยและมุมทึบจำนวนมาก และมีน้ำขังจนทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เมื่อยุงมีมาก ความกังวลใจและห่วงใยลูกหลานจึงตามมา ทีมงานให้อ้นดูแล จึงได้เข้าฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุง เพื่อกำจัดยุงให้ค่ะ
 
ขอบคุณที่ #ให้อ้นดูแล นะคะ