#ให้อ้นดูแล

20 ตุลาคม 2021

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุง #ชุมชนบางมดพัฒนา

ทีมงานให้อ้นดูแลเร่งดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุง #ชุมชนบางมดพัฒนาหมู่7 หลังได้รับข้อความแจ้งมาค่ะ