#ให้อ้นดูแล

19 ตุลาคม 2021

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุง #ชุมชนป้าแดง

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุง #ชุมชนป้าแดง
 
บางพื้นที่มีน้ำขังเพราะฝนตกตลอดคืน ต้องรีบกำจัดแหล่งน้ำขังเหล่านั้นให้หมดไปนะคะ เพื่อป้องกันยุงวางไข่ได้ค่ะ