#ให้อ้นดูแล

18 ตุลาคม 2021

ประสานเก็บขยะด่วน ลดเชื้อโรค #วุฒากาศ 32

เรียบร้อยแล้วนะคะ ประสานเก็บขยะด่วน ลดเชื้อโรค #วุฒากาศ32 ขยะล้นที่ทิ้งขยะ ตรงนี้เป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชน

 

ในชุมชนต้องช่วยกันดูแล การทิ้งขยะกองโตย่อมมีผลต่อเนื่องคือเชื้อโรคที่จะแพร่ระบาดได้ง่ายค่ะ