#ให้อ้นดูแล

17 ตุลาคม 2021

ดูแลช่วยเหลือ จุดฉีดวัคซีนเข็ม 2 #วัดโพธิ์แก้ว

ฉีดวัคซีนเข็ม2 #ทีมให้อ้นดูแล #วัดโพธิ์แก้ว
ทีมงานตั้งใจและเอาใจใส่ดูแลชุมชนเสมอค่ะ  ❤️