#ให้อ้นดูแล

15 ตุลาคม 2021

ช่วยเหลือและยินดีดูแลจุดฉีดวัคซีน #วัดนาคนิมิตร

ฉีดวัคซีนเข็ม2 #วัดนาคนิมิตร รัฐบาลเดินหน้าดูแลชุมชน ทุกชุมชนนะคะ #ให้อ้นดูแล จอมทอง-ธนบุรี
 
ทีมงานให้อ้นดูแล ช่วยเหลือและยินดีดูแลทุกท่าน … ทีมงานตั้งใจ ช่วยอะไรได้ช่วย … นี่ล่ะค่ะ “#ความจริงใจ” ที่เรามอบให้กัน …