#ให้อ้นดูแล

15 ตุลาคม 2021

ซ่อมแซมฝาท่อยุบ 3 จุด ในชุมชนบ้านบางมด พระราม 2 ซอย 37

ฝาท่อยุบ ในชุมชนบ้านบางมด พระราม 2 ซอย 37
ซ่อมแล้ว 3 จุด #ปลอดภัยแล้วนะคะ