#ให้อ้นดูแล

15 ตุลาคม 2021

ขอบคุณธนาคารออมสิน มอบกล่องออมสินห่วงใย ให้พี่น้องประชาชนชาวจอมทอง

 
#ขอบคุณ ผอ.ณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตจอมทอง ที่ดำเนินการช่วยเหลือ-อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีค่ะ
 
 
อ้น และ พี่น้องประชาชนชาวจอมทองต้องขอขอบคุณ ธนาคารออมสิน รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ที่ได้จัดทำโครงการ “ออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้สังคม” ระยะที่ 2 ร่วมกับบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) จัดทำกล่องออมสินห่วงใย
 
โดยมี คุณเสกสรร ทวีกสิกรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 1 ผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน มาเป็นตัวแทนมอบให้ชาวจอมทอง-ธนบุรี เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ค่ะ