#ให้อ้นดูแล

12 ตุลาคม 2021

ประสานงานลอกคลองระบายน้ำ ชุมชมสวนหลวง

 
ช่วยกันเป็นหูเป็นตา สังคมก็เข้มแข็ง ชุมชนก็ปลอดภัยนะคะ
 
วันนี้มีพี่น้องในชุมชนแจ้งเรื่องทางน้ำถูกปิด
 
✅อ้นจึงเร่งประสานงานลอกคลองระบายน้ำ ระหว่างสวนหลวงซอย2 กับซอย3 ที่ชุมชมสวนหลวง ให้ระบายน้ำได้ดีขึ้น ลดภาวะน้ำท่วมขัง #ให้อ้นดูแล❤️