#ให้อ้นดูแล

12 ตุลาคม 2021

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด19 #ชุมชนสามง่าม