#ให้อ้นดูแล

11 ตุลาคม 2021

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุง #พระรามสองซอย 20

ช่วงนี้ยุงเพิ่มขึ้น เพราะแหล่งน้ำขังเพิ่มขึ้น #ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุง เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณลง แต่สิ่งที่ดีที่สุด คือ การทำลายแหล่งน้ำขังในบ้านและชุมชน จะช่วยลดปริมาณยุงได้ค่ะ