#ให้อ้นดูแล

11 ตุลาคม 2021

ดูระดับน้ำและสำรวจปริมาณน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่จอมทอง-ธนบุรี

หลายท่านกังวลใจเรื่อง #ระดับน้ำในพื้นที่จอมทอง_ธนบุรี
 
อ้นรับอาสาพาไปดูระดับน้ำและสำรวจปริมาณน้ำมาให้ค่ะ
 
#ระดับแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดดาวคนอง ระดับน้ำยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำ ประมาณ 1.10-1.22 เมตร นะคะ
 
อย่างไรก็ตาม พี่น้องประชาชนที่มีบ้านติดริมน้ำ กรุณาเฝ้าติดตามข้อมูลข่าวสารจากสำนักระบายน้ำ กทม. อย่างใกล้ชิดนะคะ