#ให้อ้นดูแล

10 ตุลาคม 2021

ทีมให้อ้นดูแลพี่น้องประชาชน จุดฉีดวัคซีนวัดสิงห์

ทีมให้อ้นดูแล พร้อมใจดูแลพี่น้องประชาชน รวมถึงผู้สูงอายุในบริเวณจุดฉีดวัคซีนวัดสิงห์ หากพบเจอทักทาย ให้กำลังใจกันได้นะคะ