#ให้อ้นดูแล

8 ตุลาคม 2021

ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกฉีดวัคซีน #วัดบางประทุนนอก

ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ณ #วัดบางประทุนนอก
 
ทีมงาน #ให้อ้นดูแล ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกอยู่นะคะ
 
การดูแล คอยช่วยหยิบข้าวของ เข็นผู้สูงอายุ พยุงช่วยเหลือ … “เป็นความจริงใจ” ที่เราตั้งใจมอบให้ และเป็น ขนบธรรมเนียบการดูแลกันและกันในชุมชนค่ะ
 
ท่านมาเราดีใจ เราห่วงใยอยากให้ท่านปลอดภัยและสุขภาพแข็งแรงนะคะ