#ให้อ้นดูแล

5 ตุลาคม 2021

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุง #ชุมชนวัดบางขุนเทียนนอก

ยุงลายเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ดังนั้นการฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงเป็นส่วนหนึ่งในการกำจัดการแพร่พันธุ์ค่ะ
 
การดูแลรอบบริเวณบ้านและชุมชนให้ปราศจากแหล่งน้ำขังช่วยได้ค่ะ