news

6 ตุลาคม 2021

‘ทิพานัน’ ชวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟ-ค่าน้ำอีก 1 ปี

‘ทิพานัน ‘ ชวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟ-ค่าน้ำอีก 1 ปี ชี้ รัฐบาลเยียวยาครอบคลุมทุกกลุ่ม ส่งความช่วยเหลือตรงถึงมือ วอน ‘ฝ่ายค้าน’ หยุดตีกินทางการเมือง หันมาร่วมมือให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน

 

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขตจอมทอง-ธนบุรี อดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  จึงช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพ โดยขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่เดือน ต.ค.64–ก.ย. 65   โดยรัฐบาลสนับสนุนช่วยเหลือค่าไฟประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับสิทธิจากมาตรการนี้ และสนับสนุนค่าน้ำประปา วงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระเอง กรณีใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ รับภารในการชำระค่าน้ำประปาเองทั้งหมด

 

 

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า มีประชาชนหลายกลุ่มยังไม่ทราบถึงการลงทะเบียน จึงขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่ง สำหรับผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้ โดยในส่วนของการไฟฟ้านครหลวง สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์  http://meagate1.mea.or.th/welfareregis  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/  การประปานครหลวง ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist/ การประปาส่วนภูมิภาค ที่เว็บไซต์ https://www.pwa.co.th/index.html  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กรณีที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่สามารถลงผ่านอินเทอร์เน็ตได้ สามารถไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้ที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้าสัมปทานกองทัพเรือ สำนักงานการประปานครหลวง และสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อยืนยันตัวตน โดยสามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้

 

“รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม และตรงจุดถึงมือ สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เร่งคลี่คลายปัญหาทั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเร่งคลี่คลายปัญหาน้ำท่วม ให้ทันกับสถานการณ์ ดังนั้นในห้วงเวลานี้ จึงเป็นห้วงเวลาที่ทุกฝ่ายควรร่วมมือกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในทุกทางที่สามารถทำได้ แม้กระทั่งฝ่ายค้านก็สามารถช่วยกันสื่อสารสิ่งดีๆ มีประโยชน์จากภาครัฐไปยังพี่น้องประชาชน ย่อมดีกว่ามาสื่อสารตีกินทางการเมืองในช่วงวิกฤตินี้” น.ส.ทิพานัน กล่าว

 

ที่มา https://www.dailynews.co.th/news/345426/