#ให้อ้นดูแล

27 กันยายน 2021

ซ่อมแซมท่อประปาแตก #ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 25

#ขอบคุณการประปาตากสิน รวดเร็ว ฉับไว ไม่ล่าช้า!
 
นึกถึงใครไม่ออกบอกทีม #ให้อ้นดูแล เลยค่ะ
 
ปัญหาในชุมชน “ให้อ้นดูแล” และเราช่วยกันได้ เราพัฒนาแก้ไขไปด้วยกันได้เสมอค่ะ