#ให้อ้นดูแล

26 กันยายน 2021

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด19 #หมู่บ้าน พื้นที่จอมทอง

 
ขอขอบคุณที่พี่น้องประสานงานมายังทีมงาน #ให้อ้นดูแล ดำเนินการฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อแบบไม่ฟุ้งกระจายค่ะ และเพื่อลดความเสี่ยงบริเวณจุดสัมผัสต่างๆ อ้นและทีมงานได้แนะนำวิธีการใช้น้ำยาซักผ้าขาวผสมน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 10 มาเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค และการเปิดประตูหน้าต่างเพื่อช่วยระบายอากาศด้วยค่ะ