#ให้อ้นดูแล

24 กันยายน 2021

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง #ชุมชนสุขสิริ

ช่วงนี้ยุงชุกชุม พี่น้องจึงแจ้งให้ทีม #ให้อ้นดูแล #ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง #ชุมชนสุขสิริ
 
ทั้งนี้วิธีที่ดีที่สุดคือ การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง อย่าลืมช่วยกันดูแลพื้นที่บริเวณรอบๆ บ้านไม่ให้มีแหล่งน้ำขัง ป้องกันยุงวางไข่ และใส่เสื้อแขนขายาวเพื่อป้องกันอีกทางค่ะ
 
ฝนตกบ่อย ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ