#ให้อ้นดูแล

24 กันยายน 2021

ประสานงานซ่อมท่อ #ชุมชนวัดมงคลวราราม

ช่วงนี้ฤดูซ่อมท่อค่ะ 🙂 😭😅❤️ เราทำงานกันทุกวัน #ให้อ้นดูแล … ทุกข้อร้องทุกข์เราเดินหน้าช่วยเหลือให้ดีที่สุดค่ะ
 
📍ชุมชนวัดมงคลวราราม
❤️ ขอบคุณชุมชนค่ะ
❤️ขอบคุณเจ้าหน้าที่การประปาค่ะ