#ให้อ้นดูแล

19 กันยายน 2021

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง #ชุมชนจันทร์กลิ่น

ช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆ ดูแลสุขภาพและระวังโรคไข้เลือดออกด้วยนะคะ #ชุมชนจันทร์กลิ่น