#ให้อ้นดูแล

16 กันยายน 2021

ประสานงานซ่อมแซมถนนเป็นหลุม #จอมทอง 14

การดูแลกัน … อย่างสม่ำเสมอคือ #ความจริงใจ และเป็นสิ่งที่ “ใจเรา” “ทีมให้อ้นดูแล” … มีความตั้งมั่นช่วยกันดูแลชุมชนให้ดีขึ้น …
 
น้องๆคนรุ่นใหม่ หลายชีวิตในทีมให้อ้นดูแล … บางคนได้รับโทรศัพท์ บางคนเจอพี่น้องประชาชน เล่าปัญหาต่างๆ ก็นำมาปรึกษาอ้น อ้นก็จะหาทางบรรเทาทุกข์ให้ได้ไวที่สุด ดีที่สุด …แม้จะเรื่องเล็กเรื่องน้อย ไปจนถึงช่วยชีวิตคน “เราก็ทำ”
 
#ความจริงใจสื่อสารลำบาก แต่ไม่ยากถ้าเราตั้งใจค่ะ 🙂
 
ขอบคุณ สำนักงานเขตจอมทอง นะคะ