ข่าวล่าสุด

20 กันยายน 2021

วิธีการใช้ชุดตรวจ ATK

ขั้นเตรียมตัว

– ล้างมือและเช็ดมือให้แห้งก่อนทำการทดสอบ

– แกะกล่อง นำชุดทดสอบและน้ำยาออกมาวาง และอ่านวิธีการใช้อย่างละเอียด

– ในกล่อง ประกอบด้วย ซองปิดผนึก แผ่นทดสอบ น้ำยาตรวจ เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ ไม้เก็บตัวอย่าง สารกันความชื้น

 

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบวันหมดอายุ

ขั้นตอนที่ 2 ฉีกซองและนำแผ่นทดสอบออกมา เมื่อเปิดแล้วควรทดสอบภายใน 1 ชั่วโมง วางแผ่นทดสอบบนโต๊ะที่เรียบ ลอกสติ๊กเกอร์ป้องกัน ของกาวสองหน้าออก

ขั้นตอนที่ 3 แกะซองไม้เก็บตัวอย่าง ระวังอย่าให้มือ สัมผัสกับหัวไม้เก็บตัวอย่าง สอดไม้เก็บตัวอย่าง ในจมูกด้วยความนุ่มนวล ลึกประมาณ 2-3 เซ็นติเมตร เปลี่ยนข้างจมูก และทำเช่นเดิม ค่อยๆ หมุนไม้เก็บตัวอย่าง วนเบาๆ อีก 5 รอบ

ขั้นตอนที่ 4 สอดไม้เก็บตัวอย่าง ผ่านช่อง B โดยให้หัวไม้เก็บตัวอย่างอยู่ที่ช่อง A ระวังอย่าให้มือสัมผัสกับหัวไม้เก็บตัวอย่าง

ขั้นตอนที่ 5 บิดฝาหลอดน้ำยาออก ค่อยๆหยุยดน้ำยาลงบนช่อง A 6 หยด หมุนไม้เก็บตัวอย่างไปทางขวา 2 รอบ ทางซ้าย 2 รอบ

ขั้นตอนที่ 6 ปิดแผ่นทดสอบ และกดบริเวณแถบกาว ให้ยึดติดกันอย่างระมัดระวัง รอ 15 นาที ผลทดสอบจะปรากฎในช่องแสดงผลที่หน้าปก กรุณาอย่าเคล็อนี้ย้ายแผ่นทดสอบ หากทิ้งไว้นานเกิน 20 น้าที่ จะไม่สามารถอ่านผลได้

ขั้นตอนที่ 7 ผลทดสอบเป็นลบ : จะแสดงขีดสีแดง 1 ขีด ในช่อง C ผลทดสอบเป็นบวก : จะแสดงขีดสีแดง ทั้ง ช่อง C และ T และอาจมีสีเข้มหรือสีจางกว่าได้

ถ้าไม่สามารถแปลผลได้ จะไม่แสดงขีดสีแดง ที่ช่อง C หรือแสดงขีดสีฟ้าและสีแดง (น่าจะต้องมีภาพประกอบ)

 

**ชุดตรวจนี้หากเชื้อไม่มาก พออาจจะตรวจไม่เจอ หากไม่มีอาการให้รอ 3-5 วัน ค่อยทำการตรวจซ้ำ

 

วิธีการทิ้งชุดตรวจ

ทำได้โดยการเติม น้ำยาล้างจาน หรือผงซักฟอกลงบนชุดตรวจ และทิ้งลงในถุงพลาสติก มัดปากถุงให้มิดชิด พร้อม ทั้งเขียนหน้าถุงว่า ชุดตรวจโควิด-19 และทิ้งรวมกับขยะอื่น หากมีถังขยะสีแดงใกล้เคียง ควรทิ้งลงในถังขยะสีแดง

 

วิดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=Zla2ILGeYvQ